หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   22 ต.ค. 2561 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2)   22 ต.ค. 2561 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบรืหารส่วนตำบลหนองไผ่   17 ส.ค. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพับประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะ   10 ก.ค. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560   10 ก.ค. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดการองค์ความรู้ อบต.หนองไผ่ (Knowledge Management : KM)   25 ม.ค. 2561 956
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมสมัครตาม \\\\\\\"โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก\\\\\\\"   16 ม.ค. 2561 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2บ้านโปร่ง ตำบลหนองไผ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ   8 ธ.ค. 2560 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยราคากลางตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2บ้านโปร่ง ตำบลหนองไผ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ   8 ธ.ค. 2560 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2บ้านโปร่ง ตำบลหนองไผ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ   8 ธ.ค. 2560 140
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558