เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ  473 0 28 เม.ย. 2560
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล  1928 10 27 ม.ค. 2560
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2  444 0 5 ก.ย. 2559
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1  306 0 5 ก.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ว่าง)  716 4 25 พ.ค. 2559
ถนน ซำมูลนาก - ห้วยหว้านไพร ผิวทางชำรุดมาก  573 0 6 ก.ย. 2558
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ  643 3 26 ก.ค. 2558
  (1)  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558