หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2562
 
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ     ประจำปีงบประมาณ 2562
  กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก (อถล.) ตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน นักเรียนและบุคลากรจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ จำนวน 100 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 16.38 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558