หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ นำโดยท่านนายกทรงศิล ชื่นเมืองปัก        ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร  จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคืกร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และทำอย่างมีความสุข จะต้องอาศัยกระบวนการอบรมคูณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ผสมผสานกับศาสตร์สมัยใหม่ โดยผ่านการจัดกิจกรรมด้านจิตวิทยา ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตา กรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 12.45 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558