ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยั
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (การให้บริการนอกสถานที่)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 14.37 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 133 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558