โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
 
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้รับรู้ มีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบนำสุนัข/แมว ที่เลี้ยงไว้ไปรับการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการลดวามเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เกิดผลดีทั่งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ และนำไปสู่จังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
   และได้ออกแผนการให้บริการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 19-26 มีนาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 13.38 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 138 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558