โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
นำโดยท่านนายกทรงศิล ชื่นเมืองปัก
- คณะผู้บริหาร
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- พนักงานส่วนตำบล
   ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขึ้น        ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา และมีร่างกายสมบูรณ๋แข็งแรงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอไผ่ จำนวน 50 คน     ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาสาสมัคร ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)(หลักสูตรจัดตั้ง อป.พร.)ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 14.31 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 103 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558