หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ ซึ่งมีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในวันลอยกระทงนั้น ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี ประชาชนชาวไทยจะทำกระทงเพื่อนำไปขอขมาต่อแม่น้ำลำคลอง และยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองอีกด้วย ในปัจจุบันชาวไทยยังยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังความรู้อันเป็นมรดกของวัฒนธรรมไทยให้กับคนไทยรุ่นหลังเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 09.23 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558